N̼g̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼í̼ than củi, 2 chị em r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼, s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

Người thân đã t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ 4 mẹ con chị L. (ở xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)b̼ị̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼a̼n̼ do xông hơ; trong đó 2 c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼, s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.

2 chậu than dùng để xông hơ tại nhà chị L.

Trưa ngày 3.12, thông tin từ UBND xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn xã đã x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.

Theo đó, sáng nay, người dân thôn 3, xã Đồng Trạch đã phát hiện tại hộ gia đình ông Dương Sỹ Thanh (35 tuổi) có 4 người đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼. Cụ thể, gồm chị T.T.T.L (31 tuổi, vợ anh Thanh) cùng các con là D.T.H.T (9 tuổi), D.Đ.H (4 tuổi) và D.Đ.H 1 tháng tuổi.

Nhà chị L. nơi x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.

Trong đó, 2 cháu T. và H. được p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼. Riêng chị L. và c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ đã được người dân đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ tại cơ sở y̼ ̼t̼ế̼.

Tại nhà ông Thanh, các c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ đã phát hiện 2 chậu than sưởi ấm được đặt dưới giường ngủ của chị L. Theo người dân địa phương, nguyên nhân 4 m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼í̼ ̼o̼x̼y̼.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phòng tránh n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼a̼n̼

Để phòng tránh n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼a̼n̼ thì cần phải dùng than đúng cách. Không đốt than, củi trong nhà, trong lều, không cho động cơ xe máy, ôtô… nổ máy trong phòng kể cả khi mở cửa cũng rất n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.

Nhân viên y tế cần tăng cường tuyên truyền cho nhân dân tại địa phương về cách phòng chống rét, đặc biệt với người già và trẻ em. Cụ thể: Nhà cửa phải che chắn kỹ, chăn đệm đảm bảo đủ ấm, mặc quần áo đủ ấm trước khi đi ra ngoài.

Các c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ đảm bảo việc phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼. Nơi xếp hàng chờ k̼h̼á̼m̼, buồng k̼h̼á̼m̼, b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ phải đảm bảo kín gió, có đủ chăn đệm, lò sưởi… đảm bảo người b̼ệ̼n̼h̼ được giữ ấm. Đồng thời, đảm bảo bố trí đủ c̼ơ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼r̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼ụ̼y̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼a̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼r̼é̼t̼ ̼đ̼ậ̼m̼,̼ ̼r̼é̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼.̼.̼

Nguồn: Báo Văn Hóa (baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/35709/ngat-khi-than-cui-2-chi-em-ruot-tu-vong-san-phu-va-be-so-sinh-nguy-kich).