Nữ sinh lớp 10 t͙ự͙ ͙t͙ử͙ vì không được thầy giáo hứa cưới làm vợ

N͙ữ͙ ͙s͙i͙n͙h͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙l͙ớ͙p͙ ͙1͙0͙ ͙ở͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙K͙i͙ê͙n͙ ͙G͙i͙a͙n͙g͙ ͙v͙à͙o͙ ͙n͙h͙à͙ ͙t͙r͙ọ͙ ͙u͙ố͙n͙g͙ ͙t͙h͙u͙ố͙c͙ ͙t͙ự͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙ì͙ ͙c͙h͙o͙ ͙r͙ằ͙n͙g͙ ͙t͙h͙ầ͙y͙ ͙g͙i͙á͙o͙ ͙d͙ạ͙y͙ ͙c͙ấ͙p͙ ͙2͙ ͙đ͙ã͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙h͙ị͙u͙ ͙c͙ư͙ớ͙i͙ ͙m͙ì͙n͙h͙ ͙v͙ề͙ ͙l͙à͙m͙ ͙v͙ợ͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙đ͙ã͙ ͙h͙ứ͙a͙.͙

N͙g͙à͙y͙ ͙3͙0͙-͙1͙1͙,͙ ͙n͙g͙u͙ồ͙n͙ ͙t͙i͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙p͙h͙ó͙n͙g͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙B͙á͙o͙ ͙N͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙L͙a͙o͙ ͙Đ͙ộ͙n͙g͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙C͙h͙i͙ ͙b͙ộ͙ ͙T͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙T͙H͙C͙S͙ ͙V͙ĩ͙n͙h͙ ͙P͙h͙o͙n͙g͙ ͙2͙,͙ ͙t͙h͙u͙ộ͙c͙ ͙x͙ã͙ ͙V͙ĩ͙n͙h͙ ͙P͙h͙o͙n͙g͙,͙ ͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙V͙ĩ͙n͙h͙ ͙T͙h͙u͙ậ͙n͙ ͙(͙K͙i͙ê͙n͙ ͙G͙i͙a͙n͙g͙)͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙t͙h͙ố͙n͙g͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙k͙ỷ͙ ͙l͙u͙ậ͙t͙ ͙b͙ằ͙n͙g͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙t͙h͙ứ͙c͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙t͙r͙ừ͙ ͙r͙a͙ ͙k͙h͙ỏ͙i͙ ͙Đ͙ả͙n͙g͙ ͙đ͙ố͙i͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙N͙.͙T͙.͙Q͙.͙,͙ ͙l͙à͙ ͙g͙i͙á͙o͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙t͙á͙c͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙.͙

T͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙b͙a͙n͙ ͙đ͙ầ͙u͙,͙ ͙v͙à͙o͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙8͙-͙1͙1͙,͙ ͙e͙m͙ ͙T͙.͙ ͙(͙đ͙ã͙ ͙t͙h͙a͙y͙ ͙t͙ê͙n͙,͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙s͙i͙n͙h͙ ͙l͙ớ͙p͙ ͙1͙0͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙V͙ĩ͙n͙h͙ ͙T͙h͙u͙ậ͙n͙)͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙n͙h͙à͙ ͙t͙r͙ọ͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙k͙h͙u͙ ͙p͙h͙ố͙ ͙V͙ĩ͙n͙h͙ ͙P͙h͙ư͙ớ͙c͙ ͙2͙,͙ ͙t͙h͙ị͙ ͙t͙r͙ấ͙n͙ ͙V͙ĩ͙n͙h͙ ͙T͙h͙u͙ậ͙n͙ ͙đ͙ể͙ ͙h͙ẹ͙n͙ ͙g͙ặ͙p͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙Q͙.͙ ͙T͙ạ͙i͙ ͙đ͙â͙y͙,͙ ͙T͙.͙ ͙c͙h͙o͙ ͙r͙ằ͙n͙g͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙n͙à͙y͙ ͙h͙ứ͙a͙ ͙s͙ẽ͙ ͙l͙y͙ ͙h͙ô͙n͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙v͙ợ͙ ͙đ͙ể͙ ͙c͙ư͙ớ͙i͙ ͙m͙ì͙n͙h͙ ͙l͙à͙m͙ ͙v͙ợ͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙ự͙c͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙.͙ ͙

D͙o͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙T͙.͙ ͙q͙u͙y͙ế͙t͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙u͙ố͙n͙g͙ ͙t͙h͙u͙ố͙c͙ ͙t͙ự͙ ͙t͙ử͙.͙ ͙L͙ú͙c͙ ͙n͙à͙y͙,͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙Q͙.͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙c͙h͙ủ͙ ͙n͙h͙à͙ ͙t͙r͙ọ͙ ͙c͙h͙ở͙ ͙T͙.͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙t͙â͙m͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙V͙ĩ͙n͙h͙ ͙T͙h͙u͙ậ͙n͙ ͙c͙ấ͙p͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙ả͙n͙h͙ ͙h͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙t͙í͙n͙h͙ ͙m͙ạ͙n͙g͙.͙

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼2̼0̼-̼1̼1̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼1̼1̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼í̼n̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼3̼/̼2̼3̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼.̼

V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

“̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼-̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼.̼N̼ố̼t̼/̼N̼l̼d̼

https://giadinh.net.vn/xa-hoi/lam-ro-vu-nu-sinh-lop-10-tu-tu-vi-khong-duoc-thay-giao-hua-cuoi-lam-vo-20201130220315387.htm