P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼g̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼

Dù đang là Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách nhưng Nguyễn Trung Kiên đã lên mạng xã hội b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼g̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.

Ngày 13-1, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) xác nhận thông tin đơn vị đã k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ đối với Nguyễn Trung Kiên (SN 1992; trú tại xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Hà Đức Thương (SN 1990; trú tại xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) để đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼B̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼”̼.

Phó trưởng công an xã lên Facebook bán - Ảnh 1.

Nguyễn Trung Kiên (phải) và Hà Đức Thương cùng t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼r̼t̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼1̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼n̼ổ̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼“̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼”̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼2̼6̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼1̼6̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼r̼t̼o̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼1̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼2̼0̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼“̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

K̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼K̼i̼ê̼n̼.̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼p̼h̼á̼o̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼3̼1̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼4̼2̼,̼9̼9̼ ̼k̼g̼.̼

Theo: NLD