P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼:̼ ̼T̼à̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼1̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼Đ̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼4̼/̼1̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼.̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

“̼S̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼, Chủ tịch UBND huyện cho biết.

Phú Thọ: Tàu lượn trong khu du lịch - Ảnh 1

Một trò chơi trong khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼
̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼6̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

Phú Thọ: Tàu lượn trong khu du lịch - Ảnh 2

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, Phú Thọ được chụp bởi Google Maps.

T̼h̼e̼o̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼A̼o̼ ̼V̼u̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼X̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼L̼a̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼K̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼é̼n̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼c̼,̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼b̼a̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼b̼a̼y̼…̼

Theo Zing, PL&BD
https://zingnews.vn/mot-tre-tu-vong-do-tau-luon-gap-su-co-post1173533.html
https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/phu-tho-tau-luon-trong-khu-du-lich-gap-su-co-1-hoc-sinh-tu-vong-162211401201148043.htm