Vụ nữ tiếp viên b̼ị̼ ̼M̼e̼c̼e̼r̼d̼e̼s̼ ̼t̼ô̼n̼g̼: B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ kịp tẩu tán tài sản

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼

Sáng nay, 15-12, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong.

P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼7̼9̼%̼.̼

Có 8 luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại Nguyễn Thị Bích Hường (30 tuổi, tiếp viên hàng không) và ông Lê Mạnh Thường (đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼), một luật sư bào chữa cho bị cáo.

Bị cáo thú nhận sử dụng bằng lái xe và CMND giả của một người tên Sang. Sau khi t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ xảy ra, trên đường từ Đà Lạt về TP.HCM bị cáo đã vứt hết những giấy tờ này.

P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼.̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼y̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼-̼1̼ ̼(̼m̼ù̼n̼g̼ ̼6̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼T̼ý̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼)̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼X̼e̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼M̼e̼c̼e̼r̼d̼e̼s̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼8̼4̼ ̼k̼m̼/̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼k̼í̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ố̼i̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼7̼9̼%̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼7̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼1̼8̼8̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼1̼5̼-̼1̼2̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼

Nguồn: PLO (plo.vn/phap-luat/vu-nu-tiep-vien-bi-mecerdes-tong-bi-cao-kip-tau-tan-tai-san-955924.html)